Telefony zaufania

Niebieska Linia. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

801 120 002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111

Możesz dzwonić w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00. Więcej o telefonie 116 111 na stronie http://www.116111.pl

Pomarańczowa Linia 1. Pomaga rodzicom, których dzieci piją

801 140 068

Pomarańczowa Linia 2. Pomaga rodzicom, których dzieci piją

800 479 064
Czynny: pon.-pt. w godz. 10.00-19.30

Zielona linia. Porady i informacje na temat HIV/AIDS

+48 22 6213367

Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski

800 120 226

Narkotyki, narkomania. Informacja, porada, wsparcie.

801 199 990
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami

800 120 289
Czynna od pn. do pt., w godz. 10.00 – 17.00