Prawo – Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Tekst ujednolicony.
Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2006.139.992, Dz.U.2006.130.903, Dz.U.2006.222.1630, Dz.U.2006.104.711, Dz.U.2007.64.427, Dz.U.2007.105.720, Dz.U.2007.109.747, Dz.U.2007.200.1446, Dz.U.2008.70.416, Dz.U.2008.138.872, Dz.U.2008.138.875, Dz.U.2007.192.1378, Dz.U.2008.223.1456, Dz.U.2008.237.1654, Dz.U.2008.223.1456, Dz.U.2009.97.800, Dz.U.2009.97.800, Dz.U.2008.223.1456, Dz.U.2009.129.1058, Dz.U.2009.219.1706, Dz.U.2010.50.301, Dz.U.2010.222.1455, Dz.U.2011.106.622, Dz.U.2011.171.1016, Dz.U.2011.205.1212, Dz.U.2011.149.887, Dz.U.2011.205.1212, Dz.U.2012.959
Wydanie – rok: 2006, nr: 139, poz.: 992


Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 1255


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 959


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 732


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 641


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 551


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-01-02
Wydanie – rok: 2011, nr: 298, poz.: 1769


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Obowiązuje od 2012-01-01
Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234
Wydanie – rok: 2010, nr: 183, poz.: 1234


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

Wydanie – rok: 2007, nr: 250, poz.: 1869


Rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu przekazywania sprawozdań rzeczowo – finansowych

Akty zmieniające: 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz.U.2007.250.1869 )
Wydanie – rok: 2006, nr: 95, poz.: 661