Prawo – Fundusz alimentacyjny

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1228 j.t.
Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 1228


Rozporządzenie MPiPS z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Wydanie – rok: 2011, nr: 288, poz.: 1694


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydanie – rok: 2011, nr: 298, poz.: 1770


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

Wydanie – rok: 2011, nr: 73, poz.: 395


Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.81.530, Dz.U.2010.182.1228, Dz.U.2011.171.1016, Dz.U.2011.126.715, Dz.U.2011.149.887
Wydanie – rok: 2010, nr: 81, poz.: 530