Druki – Fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…


Oświadczenia dot. ustalenia sytuacji dochodowej – dot. ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…


Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych


Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…


Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wydaje Urząd Skarbowy)


Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…