Ważne adresy i strony WWW

Urząd Gminy Jabłonna

23-114 Jabłonna Majątek
tel. +48 81 5610570
fax. +48 81 5610065
http://www.jablonna.lubelskie.pl
mail: jablonna@jablonna.eurzad.eu

Komenda Miejska Policji w Lublinie

ul. Północna 3
20-064 Lublin
tel. +48 81 5354164
fax. +48 81 5354146
http://www.lubelska.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Bychawie

ul. Piłsudskiego 44
23-100 Bychawa
tel. +48 81 5660033

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11
20-209 Lublin
tel. +48 81 7451816
fax. +48 81 7451817
http://puplublin.pl
mail: urzad@puplublin.pl

Starostwo Powiatowe w Lublinie

ul. Spokojna 9
20-074 Lublin
tel. +48 81 5286600
fax. +48 81 5286601
http://www.powiat.lublin.pl
mail: starostwo@powiat.lublin.pl

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
http://www.is.lublin.pl
mail: us0611@lb.mofnet.gov.pl

Lubelski Urząd Wojewódzki

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. +48 81 7424100
fax. +48 81 7424102
mail: pok@lublin.uw.gov.pl, poczta@lublin.uw.gov.pl
http://www.lublin.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

http://www.lubelskie.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mps.gov.pl

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Tomasza Zana 36, 38C
20-601 Lublin
tel. +48 81 5357777
fax. +48 81 5357402
http://e-inspektorat.zus.pl

KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Droga Męczenników Majdanka 12
20-325 Lublin
http://www.krus.gov.pl
mail: lublin@krus.gov.pl

Serwis Urzędów Pracy – m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

Strona kampanii WYHAMUJ W PORĘ

http://www.wyhamujwpore.pl

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

Strona programu PAJACYK – programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

Serwis Komorników – m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

Akty prawne – strona sejmowa – teksty ujednolicone

http://isap.sejm.gov.pl

Akty prawne – ABC – teksty pierwotne

http://www.abc.com.pl

Akty prawne – Infor – teksty pierwotne

http://www.infor.pl/dziennik-ustaw.html

Akty prawne – Lex.pl – teksty pierwotne

http://www.prawo.lex.pl

Portal organizacji pozarządowych

http://www.pomocspoleczna.ngo.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych

http://www.spes.org.pl

Strona poświęcona ośrodkom pomocy społecznej

http://www.ops.pl

PKT.PL – ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

Teleadresowe bazy danych ponad organizacji pozarządowych oraz instytucji działających m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, realizujących zadania pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania.

http://www.bazy.ngo.pl